Lidmodelisms (planieri)

Radio vadāmie planieru modeļi.

Skolotājs Sergejs Timofejevs

 

Lidmodeļu pulciņā bērni un jaunieši apgūst iemaņas un pilnveido spējas patstāvīgi izgatavot un vadīt lidmodeļus.

Modeļu izgatavošanā izmantojam specifiskus materiālus, piemēram, visvieglāko koku pasaulē – balsu u.c.

Pulciņa pamatvirziens – radio vadāmie planieri. Planierim nav dzinēja,  tas  lido izmantojot gaisa straumes.

Pulciņa audzēkņi piedalās dažādās sacensībās un pasākumos.

Uzņem dalībniekus no 8 līdz 25 gadiem.

 

301. kabinets

lidmodelji