Dalības maksa pulciņos

Sīkāku informāciju par maksājumu veikšanu jautāt A. Šmitiņam.

Tālrunis: 67474218

 

 

Līdzdalības maksājums jāapmaksā saskaņā ar noslēgto līgumu  starp audzēkņu vecākiem un RJTC.

Līdzdalības maksājums jāiemaksā RJTC kontā, precīzi norādot maksājuma mērķi (jānorāda bērna vārds, uzvārds, iestāde – Rīgas Jauno tehniķu centrs un pulciņa nosaukums, piem., Pirmsskolas deju pulciņš!!!!)

  • Ja maksājumā nav norādīts precīzs maksājuma mērķis, maksājums nonāk kopējā Rīgas domes budžetā, bet audzēkņa vecākiem kopējā Rīgas domes maksājumu uzskaites sistēmā veidojas parāds (maksājums nenonāk RJTC budžetā), kas ir pamats līguma laušanai ar audzēkņa vecākiem.
  • Ja audzēkņa vecāki nav veikuši līdzdalības maksājumu saskaņā Līgumu Rīgas domes maksājumu uzskaites sistēmāveidojas un krājas parādi, kas ir pamats līguma laušanai ar audzēkņa vecākiem. Rīgas domes kopējā maksājumu uzskaitē fiksētie parādi var būt par pamatu atteikumam sniegt pašvaldības sociālo palīdzību, kā arī to atmaksa tiks pieprasīta jebkurā pašvaldības iestādē (skolas, pirmsskolas, mūzikas skolas, bērnu un jauniešu centri u.tml.), kur reģistrēts audzēknis un/vai viņa vecāki.

 

Maksas pulciņi:

1. Pirmsskolas deju pulciņš – 2 eiro mēnesī
2. Mazā Pūces skola – 10 eiro mēnesī

3. Robotika – 5 eiro mēnesī
4. Keramika – 2 eiro mēnesī

5. Angļu valoda – 2 eiro mēnesī

6. We Do robotika – 5 eiro mēnesī

7. Taekvondo – 5 eiro mēnesī

8. Floristika- 2 eiro mēnesī

9. Keramika – 2 eiro mēnesī

10. Cita Ķīmija- 2 eiro mēnesī

11. Pēti un eksperimentē – 2 eiro mēnesī

12. Zīmēšanas, gleznošanas un veidošanas pulciņš “Dabas studija” – 2 eiro mēnesī

Pielikumi:

Lēmums par līdzfinasējumu