Uzņemšana

Kļūsti par mūsējo:

  • Izvēlies pulciņa programmu, kas Tevi interesē.
  • Iepazīsties ar pulciņa skolotāju un nodarbību vietu, noskaidro nodarbību laikus.
  • Nodarbību laiki.
  • Iepazīsties ar RJTC iekšējās kārtības noteikumiem.
  • rjtc_kartibas_noteikumi

Atceries: 

  • Ja Tu vēlies izstāties no izvēlētās interešu izglītības programmas, tad obligāti jāraksta iesniegums par izstāšanos. Ja Tev nav 18 gadi, to raksta Tavi vecāki.
  • iesniegums_izstasanas
  • Ja izvēlēto nodarbi esi nolēmis turpināt arī nākošajā mācību gadā, iesniegums jāraksta no jauna katru mācību gadu.