Administrācija

Ramona Šmitiņa – Rīgas Jauno tehniķu centra direktore
Aina Indriksone – direktores vietniece izglītības jomā
Dins Bahs – direktores vietnieks izglītības jomā
Elita Logina – direktores vietniece izglītības jomā Dabzinības skolā
Vija Voite – direktores vietniece administratīvi saimnieciskā darbā
Jānis Rage-Raģis – izglītības metodiķis
Margarita Malcāne – Bodrova – izglītības metodiķe Dabzinības skolā
Sanita Zīverte – pilsētas izglītības metodiķe vides izglītības jomā
Laura Koniševa – sekretāre / lietvede