Administrācija

Ramona Šmitiņa - Rīgas Jauno tehniķu centra direktore
Aina Indriksone - direktores vietniece izglītības jomā
Dins Bahs - direktores vietnieks izglītības jomā
Vija Voite - direktores vietniece administratīvi saimnieciskā darbā
Jānis Rage-Raģis - izglītības metodiķis
Laura Koniševa - sekretāre / lietvede