Video jaunrade un montāža

Skolotāja: Gunta Andersone

 Uzņem dalībniekus no 10 – 25 gadiem.

412. kabinets