Vizuālā māksla

Skolotājas: Anita Zīverte.

Vizuālās mākslas pulciņā ne tikai zīmē  un glezno, bet arī veido kolāžas, strādā ar plastilīnu. Jaunu ideju meklēšanā izmanto arī medijus. Galvenā pulciņa prioritāte – radošs un mākslinieciski progresējošs  audzēknis.
Uzņem dalībniekus no 3 līdz 25 gadiem.
401.kabinets
vizualamaksla1