Pieteikšanās vasaras nometnei

 Rīgas Jauno tehniķu centrs  no 03.06. līdz 14.06.2019. rīko nometni “Bišumuižas darbnīcas”.

Nometnei pieteikties var tikai elektroniski!

Pieteikšanās anketa būs pieejama tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv . Pieteikšanās no 8. aprīļa plkst. 9.00.

Pēc anketas saņemšanas, divu nedēļu laikā iestāde sazināsies ar bērnu vecākiem, lai vienotos par līguma slēgšanas laiku uzņemšanai nometnē.

Uzņemti tiks tikai 7 -12 gadus jauni bērni, kuri ir deklarēti Rīgā

Nometnes dalības maksa – 120 EUR
Nometnē uzņems 28 bērnus

Share This Post On
468 ad