Daba.Dizains.Māksla

Skolotāja: Maija Potgītere

Pulciņa nodarbībās tiek veicināta audzēkņu jaunrade, izkoptas daudzveidīgas prasmes un paņēmieni vizuālās mākslas jomā, kā arī dažādu materiālu apstrādē un funkcionālā pielietojumā. Audzēkņi iepazīs un apgūs stikla materiālās iespējas, tradicionālas un kombinētas tehnikas, izmantos iegūtās zināšanas aktuālu tēmu un mākslas novirzienu atklāšanā, radoši eksperimentēs, varēs piedalīties vietējos un straptautiskos konkursos un izstādēs.

Pulciņā būs iespējas zīmēt, gleznot, veidot mozaīkas, stikla kolāžas, vitrāžas, apgleznot stiklu, veidot instalācijas un dizaina objektus, rotaslietas un citus dekoratīvus priekšmetus no stikla.

Uzņem dalībniekus no 7 – 25 gadiem

Bauskas ielā 88, 402.kabinets